Förenings Nytt

Medlemsförmåner för ALLA i Riks15

2017-07-02

Riksbyggens tre kontor har tillsammans med de två intresseföreningarna i Skåne tagit fram formerna för en ”medlemsklubb”, där medlemskapet innebär att den bostadsrättsförening man bor i förvaltas av Riksbyggen. Nedan presenteras de olika medlemsförmånerna. Du … [ Läs HELA texten… ]