Bostadsrättstillägg — Gemensam Försäkring

Vi har en gemensam Försäkring för Bostadsrättstillägg

Mellan Folksam och av Riksbyggen förvaltade Bostadsrättsföreningar (ekonomisk och/eller teknisk) har tecknats avtal om gemensam försäkring avseende bostadsrättstillägg. Detta innebär att den enskilde bostadsrättsinnehavaren inte behöver ha detta tillägg försäkrat i sitt hemförsäkringsbolag.

Observera att dock att den enskilde bostadsrättsinnehavaren
skall ha
en EGEN hemförsäkring
.

GEMENSAMT BOSTADSRÄTTSTILLÄGG

I försäkringen ingår bostadsrättstillägg för samtliga bostadsrättsinnehavare. Momentet är tillämpligt då bostadsrätts-innehavaren enligt lag och stadgar är underhållsansvarig på egendom i samband med uppkommen skada alternativt för skada på egen bekostad inredning och under förutsättning att skadan inte ersätts genom fastighetens försäkring.

 

 

 

Läs mer om Tilläggsförsäkringen
som ingår i Hyran

Klicka på länken här under !

Informationsblad_RBforsakring_bostadsrattsforsakring