Medlemsförmåner för ALLA i Riks15

Riksbyggens tre kontor har tillsammans med de två intresseföreningarna i Skåne tagit fram formerna för en
”medlemsklubb”, där medlemskapet innebär att den bostadsrättsförening man bor i förvaltas av Riksbyggen.
Nedan presenteras de olika medlemsförmånerna.
Du kan också läsa mer om de aktuella medlemsförmånerna i tidningen ”Välkommen hem”.