Här kan du ladda ner våra stadgar
antagna vid föreningsstämma
2018-11-27 samt 2019-03-27
Riksbyggen Malmöhus 15 - STADGAR