2023-02-03

Ordförande
Frankie Lidman
Kronetorpsg 98c

Suppleant
Robert Persson
Kronetorpsg 96c

Ledamot
Joakim Lundin
Riksbyggen

Vice Ordförande
Blazenka Kozul
Kronetorpsg 94e

Suppleant
Mito Gacevic
Kronetorpsgatan 100

Suppleant
Frank Fagerlund
Riksbyggen

sekreterare
Carina Nilsson
Kronetorpsg 94a

Valberedning
Kim Steen
Kronetorpsgatan

Ledamot
Anne Månsson
Kronetorpsg 102a

Valberedning
Petra Özemehak Stylin
Kronetorpsgatan

Revisor
Eva Friman-Andersson
Kronetorpsgatan 104

Expeditionen
Finns på Kronetorpsgatan 94 mot parkeringen och är bemannad:
ÖPPET
(fr.o.m 220928)

 Onsdag 7.oo-9.oo

samt
varannan onsdag i udda veckor
(from 1/2-23)
mellan kl 17.oo-18.00
finns någon i styrelsen på plats
(läs mer här)


Vid akuta frågor och expeditionen ej är öppen
- Ring 0771 -860 860


Du kan också nå medlemmarna i styrelsen via E-Post på
kontakt-sidan

Är du intresserad av att "ta en av stolarna" -
d.v.s. vara med i styrelsen !

Hör då av dig till Valberedningen eller styrelsen

Styrelsen sammanträder 1 gång i månaden.
Har Du några frågor eller förslag om vår förening eller Ditt boende,
ta gärna kontakt med oss i styrelsen.