2024-03-04

Ordförande
Frankie Lidman
Kronetorpsg 98c

Suppleant
Robert Persson
Kronetorpsg 96c

Ledamot
Joakim Lundin
Riksbyggen

Vice Ordförande
Blazenka Kozul
Kronetorpsg 94e

Suppleant
Mito Gacevic
Kronetorpsgatan 100

Suppleant
Christoffer Werhof
Riksbyggen

sekreterare
Carina Nilsson
Kronetorpsg 94a

Suppleant
Vladimir Kosic
Kronetorpsgatan 94

Valberedning
Petra Özemehak Stylin
Kronetorpsgatan

Ledamot
Anne Månsson
Kronetorpsg 102a

Revisor
Eva Friman-Andersson
Kronetorpsgatan 104

Valberedning
Kim Steen
Kronetorpsgatan

Expeditionen
Exp öppettider har ersatts av att vår fastighetsvärd Hassan nås under sin arbetstid via telefon 040-597139som också finns anslaget på tavlan intill dörren till expeditionen

Styrelsen nås via epost
>> Kontakta Styrelsen <<


Vid akuta frågor och när Fastighetsvärden EJ arbetar
Ring 0771 - 860 860


Du kan också nå medlemmarna i styrelsen via E-Post på
kontakt-sidan

Är du intresserad av att "ta en av stolarna" -
d.v.s. vara med i styrelsen !

Hör då av dig till Valberedningen eller styrelsen

Styrelsen sammanträder 1 gång i månaden.
Har Du några frågor eller förslag om vår förening eller Ditt boende,
ta gärna kontakt med oss i styrelsen.