2021-11-30

Ordförande
Ulf Pedersen
Kronetorpsg 106b

Suppleant
Frankie Lidman
Kronetorpsg 98c

Vice Ordförande
Blazenka Kozul
Kronetorpsg 94e

Suppleant
Robert Persson
Kronetorpsg 96c

sekreterare
Carina Nilsson
Kronetorpsg 94a

Revisor
Eva Friman-Andersson

Ledamot
Anne Månsson
Kronetorpsg 102a

Valberedning
Elinor Holgersson

Ledamot
Daniel Magnusson
Riksbyggen

Valberedning
Britt-Marie Andersson

Expeditionen
Finns på Kronetorpsgatan 94 mot parkeringen och är bemannad:
ÖPPET
Varannan Onsdag 17.oo-18.oo JÄMNA veckor
(onsdagar dock stängt tillsvidare pga Corona
.)
 Fredag 8.oo-9.oo

Vid akuta frågor och expeditionen ej är öppen
- Ring 0771 -860 860

Du kan också nå medlemmarna i styrelsen via E-Post på
kontakt-sidan

Är du intresserad av att "ta en av stolarna" -
d.v.s. vara med i styrelsen !

Hör då av dig till Valberedningen eller styrelsen

Styrelsen sammanträder 1 gång i månaden.
Har Du några frågor eller förslag om vår förening eller Ditt boende,
ta gärna kontakt med oss i styrelsen.