2020-06-03

.
vakant
:

Suppleant
Anne Månsson
Kronetorpsg 102a

(Vice) Tf Ordf
Ulf Pedersen
Kronetorpsg 106b

Suppleant
Robert Persson
Kronetorpsg 96c

sekreterare
Carina Nilsson
Kronetorpsg 94a

Suppleant
Vakant
.

Ledamot
Blazenka Kozul
Kronetorpsg 94e

Ledamot
Daniel Magnusson
Riksbyggen

Revisor
Frankie Lidman
Kronetorpsg 98c

 

Expeditionen
Finns på Kronetorpsgatan 94 mot parkeringen och är bemannad:
ÖPPET
Varannan Onsdag 17.oo-18.oo JÄMNA veckor
(
fr.o.m onsdag 5/2, vecka 6.)
 Fredag 8.oo-9.oo

Vid akuta frågor och expeditionen ej är öppen
- Ring 0771 -860 860

Du kan också nå medlemmarna i styrelsen via E-Post på
kontakt-sidan

Är du intresserad av att "ta en av stolarna" -
d.v.s. vara med i styrelsen !

Hör då av dig till Valberedningen eller styrelsen

Styrelsen sammanträder 1 gång i månaden.
Har Du några frågor eller förslag om vår förening eller Ditt boende,
ta gärna kontakt med oss i styrelsen.