Så här jobbas det under semestern

Hus 104
Yttre besiktning 17-07-07 ,
Arbete avslutas utsida måndag 17-07-11 ,
Ställning plockas ner och städning runt omkring.
Efterarbete sker i augusti dvs lagning och målning i lägenheter .

Hus 100
Ställning klar 17-07-05 .
Start fräsning, tegelbyte, tegelbalksbyte och fogning och detta pågår till v:32 .
Fönsterleverans 17-08-07 .
Start byta fönster 17-08-08 från A trappa .

Hus 94
Start bygga ställning 17-07-12