Nu drar vi igång


Nu i vecka 6 sätts de bodar som skall vara arbetarnas omklädning och kontor upp. De blir placerade bakom hus 98, på gräsmattan mellan huset och gångbanan.
Sedan drar arbetet igång. Man börjar med att bygga ställningar på hus 92. Detta hus är det första som skall få gjort fasadrenovering och fönsterbyte, enligt tidigare utsänt meddelande.
Detta är ett stort arbete, då alla husen skall få nya fogar, fönster och balkongdörrar. Jobbet kommer att hålla på vår, sommar, höst och beräknas klart i slutet av november. Här under kan du se när det preliminärt, är dags för ditt hus.

OM du är borta under den period som det är dags för DITT HUS, måste du lämna ner nycklar på expeditionen, till Mats, vår fastighetsvärd. Annars stoppar du upp arbetet och det medför merkostnad !
Då fönsterbyte sker efter fasadrenoveringen, så märker du ju annars när det börjar närma sig för fönsterbyte. En påminnelse kommer att lämnas FYRA dagar innan, arbetarna kommer till dig.
Du som har gjort tillval, t.ex öppningsbara fönster, svarta persienner etc, får hem en Beställnings-bekräftelse.
Denna skall du läsa igenom, SKRIVA UNDER och lämna på expeditionen SENAST 10/2 !
I samband med fönsterbytena, kommer även fönster i vardagsrum samt i förekommande fall, badrumsfönster, att servas och justeras.
Mer info om detta stora Byggjobb – Fasadrenovering & Fönsterbyte 2017 – kommer att uppdateras fortlöpande, på vår hemsida www.Riks15.org

// Styrelsen