Preliminär plan för el-renoveringen

På grund av att det varit leveransproblem av det material som behövs till vår EL-renovering, har tidsplanen blivit väldigt förryckt.

Hus 96 är helt klart i både lägenheter och tvättsugor. Hus 98 är påbörjat men ej helt färdigt.
I några hus har man påbörjat arbete med den materiell som finns tillhands.

Ny preliminär tidsplan har Emil Lundgren Ab lämnat enligt följande:
Hus 104 Påbörjas ca vecka 10
Hus 102 Påbörjas ca vecka 19
Hus 92 Påbörjas ca vecka 25
Hus 90 Påbörjas ca vecka 35
Hus 94 Påbörjas ca vecka 40
Hus 100 Påbörjas ca vecka 3

Sommaruppehåll
Under sommaren veckorna 28, 29, 30 samt 31 håller arbetet uppehåll. Då många ju är på semester och det är svårigheter med att komma till för elektrikerna.