Avgiftsförändringar 2023

Styrelsen har nu fastslagit vår bostadsrättsförenings budget för 2023.
Vår förening påverkas av rådande inflation, samt till stor del ränteutvecklingen, vilket vi tagit hänsyn till i vår budget för kommande verksamhetsår.

Generella kostnadsökningar

Dessa har och kommer att successivt öka i takt med att inflationen påverkar våra leverantörer och deras prissättning mot oss som kund. Vissa avtal reglerar detta i någon mån i närtid men över längre tid så kommer deras prissättning att troligtvis att öka till en ny generell prisnivå. Styrelsen har som en del av sitt uppdrag att kontinuerligt se över föreningens kostnader för att finna möjliga besparingar utan att tumma på kvalitén för oss som bor i vår förening.

Elkostnad

Föreningens har ett elavtal hos Luleå Energi.
Detta avtal är fast/rörligt/blandning och vi prognostiserar att den rörliga elkostnaden under 2023 blir 2,14 kr/kWh. Observera att det är en prognos och på grund av att elmarknaden är väldigt volatil så kan den faktiska kostnaden skifta mot den prognostiserade.

Avgiftsförändringar

Årsavgiften höjs med 16 % med start 2023-01-01.
Värmeavgiften höjs med 9 % med start 2023-01-01.
Kabeltv-avgiften höjs från 122 kr till 128 kr/lgh/månad med start 2023-01-01.
Bredbandsavgiften höjs från 160 kr till 167 kr/lgh/månad med start 2023-01-01.
Parkeringsavgiften höjs med 20 % från tidigast möjliga datum 2023
Extra förrådsavgiften höjs med 20 % från tidigast möjliga datum 2023

Med vänliga hälsningar Styrelsen Riks 15

Ungefärliga höjningar per lägenhet