Start för EL-renovering

Hej du som bor på Brf Malmöhus 15,

Efter sommarsemestern är det dags för produktionsstart för el renoveringen.
Brf Malmöhus 15 har ingått avtal med Riksbyggen Ekonomisk Förening för att utföra arbetet i samarbete med Emil Lundgren AB som totalentreprenör.

NÄR?

Om inget oförutsett sker är byggstart planerad till mitten av augusti. Arbetena kommer att vara indelade i etapper, för att se när det är dags för just ert hus, vänligen vänd blad.

Produktionsstart för lägenheterna förväntas ske under september månad och vi startar med Kronetorpsgatan 96. Projektet beräknas vara helt klart våren 2024.

VAD SKA UTFÖRAS?

FASTIGHETER

 • Renovering av fastighetscentraler i källare.
 • Utbyte av nya el stammar
 • Upprustning av elen i källaren, så som närvarostyrd belysning.
 • Installation av laddstationer för elbilar.
 • Fastighetscentralerna kommer att förberedas för framtida installation av solceller.
 • Uppdatering av taggsystemet för porttelefoner och tvättstugebokning.
 • Utbyte av elmätare

LOKALER

 • Nya elcentraler
 • Renovering av grundinstallationer och ledningar.

LOKALER

 • Nya elcentraler
 • Renovering av grundinstallationer och ledningar.

LÄGENHETER

 • Nya elcentraler med jordfelsbrytare för ökad elsäkerhet.
 • Utbyte av grundinstallationer till en ny jordad anläggning.

TIDPLAN

Nedan följer en preliminär tidplan för arbeten. Vi vill dock poängtera att det kan komma att ske ändringar. Planen är att lokaler och källare görs vid i anslutning till arbetet i lägenheter i respektive hus.

Inför påbörjandet av arbetena i lägenheter kommer ni att bli aviserade i god tid innan, ni kommer då att delges mer information samt även få ta del av tillvalslistan.

HusPlanerad Produktionsstart
Hus 1 – Kronetorpsgatan 96September 2022
Hus 2 – Kronetorpsgatan 98November 2022
Hus 3 – Kronetorpsgatan 106Januari 2023
Hus 4 – Kronetorpsgatan 104Vår 2023
Hus 5 – Kronetorpsgatan 102Vår 2023
Hus 6 – Kronetorpsgatan 92Höst 2023
Hus 7 – Kronetorpsgatan 90Höst 2023
Hus 8 – Kronetorpsgatan 94Höst 2023
Hus 9 – Kronetorpsgatan 100Vår 2024

OM DU HAR FRÅGOR?

Om ni har frågor, tveka inte att höra av er till Emma Herbring Toivonen eller Christer Almén. Se kontaktinformation nedan.

Vi önskar er en härlig sommar!

Vänliga hälsningar,

Emma Herbring Toivonen                                         Christer Almén
Projektledare                                                                Projektledare
Riksbyggen Ombyggnad Syd                                   Emil Lundgren AB

emma.toivonen@riksbyggen.se                               christer.almen@emillundgren.se

I samarbete med styrelsen för Brf Malmöhus 15