Årsmöte via PostRöstning senast 20 maj

Kallelse till ordinarie föreningsstämma
Riksbyggen Bostadsrättsförening Malmöhus nr 15

Kallelse

Datum 2022-05-23
Dagordning SS 59 i stadgarna

Kallelse till ordinarie stämma i Riksbyggen Bostadsrättsförening Malmöhus nr 15 som i år enbart kommer att hållas genom poströstning. Någon fysisk stämma kommer alltså inte att äga rum i år. Se bifogad poströstningsblankett för ytterligare information.
Med vänlig hälsning
Styrelsen

OBS!
Din poströstning skall vara
föreningens expedition tillhanda
SENAST 220520

Underlag till poströstning i Riksbyggen Brf Malmöhus nr 15 vid ordinarie föreningsstämma den 2022-05-23

Ordinarie föreningsstämma i Riksbyggen BrfMalmöhus nr 15 ska hållas den 2022-05-23.

Genom en tillfällig lag är det möjligt för styrelsen att låta medlemmarna i en bostadsrättsförening enbart delta vid årsstämman genom poströstning, detta oavsett vad som annars anges i lag och i föreningens stadgar. Lagen har tillkommit för att minska smittspridningen på grund av rådande Corona-pandemi. Genom bestämmelserna kan vi undvika en fysisk sammankomst, samtidigt som medlemmarna har så stort inflytande som möjligt under rådande omständigheter.

På styrelsemöte den 2022-04-25 har styrelsen i Riksbyggen Brf Malmöhus nr 15 beslutat att röstning vid årsstämma 2022 enbart ska ske genom poströstning. Det kommer alltså inte finnas någon möjlighet till fysiskt deltagande på ordinarie föreningsstämma i år.

Den som poströstar förs in i röstlängden och anses närvarande vid föreningsstämman.

Poströst skickas till/lämnas till:
Expeditionen på Kronetorpsgatan 94

I din brevlåda i trappan stoppades under lördagen in en massa VIKTIGA papper.
Där finns ALL INFORMATION ang det kommande Årsmötet.
Där finns förutom Kallelsen, Årsredovisning, Motioner, Information om Byte av El stammar samt om Laddstolpar
OCH DIN POST-RÖSTNINGS blankett.

Lämna DIN Poströstning på Expeditionen Kronetorpsgatan 94