INSTÄLLT – Målning på parkeringen 23/9

Målningen av Parkeringsrutorna INSTÄLLT pga REGN
Torsdagen den 23/9
Nytt datum kommer!

Gäller parkeringsplatser längs gångbanorna hus 90, 94, 100

Detta gäller på parkeringen mellan hus 100 och 94,
samt bakom hus 90
Dock bara dom platser som är längs gångbanorna.

De andra parkeringsplatserna i mitten, har siffror på staket mm.

För att Anjoline skall kunna komma åt att måla måste det vara minst en halvmeter fritt vid de ny befintliga siffrorna på parkeringsplatsen.

Så var vänliga att se till att antingen flytta bilen helt, eller om det går gör MINST en halvmeter fritt så Anjoline kan komma åt att måla siffrorna på marken.

MINST en 1/2 meter fritt, så att Anjoline kan komma åt att måla