Reliningen är helt klar nu

Rörinfodring av spillvattenledningar på Malmöhus 15 är nu färdigt och entreprenaden är godkänd.
Vi är mycket glada för att klarat av att utföra denna entreprenad under den rådande pandemin.
Riksbyggen vill rikta ett stort tack till alla boende för ert tålamod under renoveringen.
Malmö, Maj 2021
Samtidigt vill jag också tacka samtliga inblandade i detta projekt. För deras engagemang och driv. Vi har haft ett mycket gott samarbete med Ulf och Carina i styrelsen från Malmöhus 15, Mats Nilsson fastighetsvärd på Malmöhus 15, Bengt Mattsson VA- Consulting och Sebastian Roth från ISAB rörinfodring SYD med tillhörande underentreprenörer. Det är tack vare dessa personer som projektet idag är färdigställt med ett mycket bra resultat.

Tack och på återseende
Med vänlig hälsning

Anna Larsson
Produktionschef Riksbyggen Ombyggnad Syd

I samarbete med styrelsen för Riksbyggen Brf Malmö 15