Energibesparing

Hej på er!

Bifogad får ni energistatistik för Brf Malmöhus 15 för åren 2017-2020.

I statistiken på tabell 1 kan konstateras att energianvändningen minskade rejält slutet på 2017 och under hela 2018 efter total injustering av värmesystem, byte av värmecentralen samt installation av de första 4 frånlufsvärmepumpar i 2 byggnader.

Installation av frånluftsvärmepumpar för etapp 2 slutade sommaren 2019. Redan i september 2019 har fjärrvärmeförbrukning gått till botten, dvs. endast till varmvattenproduktion.

Den total fjärrvärmeförbrukningen 2017 var 4.791.647 kWh medan siffran 2020 är 923.789 kWh, en minskning av: 3.867.858 kWh

För att driva frånluftsvärmepumpar krävs ström. I tabell 2, kan konstateras att i takt med fjärrvärmeminskning har elförbrukningen ökat från 373.948 kWh 2018 till 549.947 kWh 2020. Ökningen är 175.999 kWh

Elförbrukning 2107 inkluderar IMD* och kan inte räknas.

Netto energibesparing är 3.691.859 kWh motsvarar över 3,4 miljoner kronor.

Detta är effekten på investeringar på främst frånluftsvärmepumpar för återvinning av frånluftsvärme, total injustering av radiatorvärmesystem och sist, men inte minst byte av fjärrvärmecentral och införande av IMD för el.

Total investering ligger på cirka 12-13 miljoner kronor vilket motsvara en Pay-Off tid kortare än 4 år. Detta är betydligt bättre en den ursprungliga kalkylen på 6-8 år som jag gjorde till er 2107 och är en rekord. Nu har det gått 4 år👍  

Med vänlig hälsning
Amir Souresrafil
Energiexpert
MO Södra Skåne

Tabell 1

Tabell 2

*Med individuell mätning och debitering (IMD) betalar du bara för din egen, faktiska förbrukning – inte hela husets genomsnittliga förbrukning.