Tagg systemet för dörrarna är åtgärdat

Tagg-systemet för dörrarna i 104:an är nu åter i funktion. Man lokaliserat felet till bokningstavlan i huset.

Tvättstugan i 104:an

Tyvärr så är denna Bokningstavlan till Tvättstugan i 104:an, felaktig och därför gör Tvättstugan obrukbar.
En ny bokningstavla är beställd och vi återkommer när vi kan använda tvättstugan igen.

// Styrelsen

TVÄTTSTUGAN i 104
är tillfälligt tagen ur bruk