Fler hus klara

Hus 102 A-D är nu färdigt och nycklarna kommer att återlämnas inom kort.

Hus 100A-D, där håller Tubus på med Etapp 3 och beräknas färdiga under vecka 45-46.
Arbetet ska sedan besiktigas innan nycklarna återlämnas.

Etapp 2 (Kök resp badrum stängs av) är i fullgång i hus 104 och beräknas pågå till vecka 48.
Etapp 3 påbörjas sedan där cirka vecka 46-47 och beräknas färdigt innan jul/nyår.

I hus 106A-C kommer etapp 2 påbörjas strax innan jul/nyår eller direkt efter jul/nyår.

När det gäller återstående hus 98 samt hus 94, så kommer dessa att påbörjas första halvan av 2021.

Under rensningen har man har full koll på avloppsstammen, via video.
Vid Etapp 2, så stängs köks och badrums-avloppen av helt under 5 arbetsdagar.
Det är viktigt att DU rensar skåpen under vaskarna i både kök och badrum, så att ISAB-killarna kommer till.