Solariet stängt

Solariet är avstängt tillfälligt måndag till fredag, under vecka 41 – 5/10-9/10.

Avstängningen beror på att avloppen i Solarie-lokalen, givetvis också skall relinas.