Rörinfodringen i höst

Sedan en tid så är arbetet med att renovera vårt avlopps-nät åter i full gång. Just nu håller man på med att från källarna göra relining upp till lägenheterna i hus 102.

I hus 102 och alla trapporna där, är Etapp 1 med de sk bottenplattorna och rören i nere källarna är färdigt.

Etapp 2, som alltså är i full gång med, beräknas färdigt under vecka 36.

Etapp 3, då man ska göra den sista biten inne i varje lägenhet, påbörjas vecka 37.
Denna etapp är planerad att hålla på till cirka vecka 41.

Därefter ska arbetet besiktigas innan nycklar återlämnas.

Roland och Mathias förbereder de olika ”strumporna” till reliningen

I hus 100 är också Etapp 1 nere i källarna avklarat, sen innan semestern.

Etapp 2 drar ISAB igång med vecka 36-37 och beräknas klart vecka 40-41.

Etapp 3 påbörjas därefter vecka 41 och beräknas klart vecka 44.
Sen återstår att arbetet skall besiktigas, innan nycklar återlämnas.

Mer info kommer fortlöpande här på hemsidan.

I containern förbereder man allt arbetet
Nere i källaren så håller Mathias och Mathias på med att trycka upp reliningen till lägenheterna