Årsmöte via poströstning

På grund av rådande Corona-pandemi tog styrelsen tidigare i år ett beslut, att genomföra vår Årstämma via poströstning.
Detta är möjligt tack vare att Riksdagen infört en särskild, tillfällig, lag som gör det möjligt att hålla stämma utan att fysisk närvaro.

Medlemmarnas utövande av sin rösträtt sker då istället genom poströstning.

Rösterna samlades in (sista datum 25/6) och räknades av utsedd rösträknare vid styrelsens stämmo-sammanträde den 29/6.
38 medlemmar/lägenheter lämnade in sin poströstning.

Styrelsens Årsredovisning har tidigare i år, delats ut till alla medlemmar i resp postbox. Genom poströstningen så fastställdes Resultat & Balansräkning samt Resultatsdispositionen. Samt gav styrelsen ansvarsfrihet.

Poströstningen beslöt i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen skall bestå av 5 st ledamöter samt 3 st suppleanter (inkl Riksbyggens ledamot samt suppleant).
Det beslöts också att arvoden till styrelsen vara oförändrat.

Vid styrelsens konstituering valdes Ulf Pedersen till ordförande, Blazenka Kosul till v. ordf, Carina Nilsson sekr, samt Anne Månsson ledamot. Daniel Magnusson är Riksbyggens ledamot.

Vill du ha mer information om årets, något annorlunda Årsstämma, kontakta styrelsen.

// Styrelsen

Några av de som ingår i styrelsen under 2020.
från vänster Ulf ordf, Anne ledamot, Blazenka v.ordf, Carina sekr samt Robert suppleant