Årsmöte via Poströstning – 25/6-20

Medlemmarna i Riksbyggen Brf Malmöhus 15,
kallas härmed att deltaga vid
ordinarie föreningsstämma via poströstning

Dagordning:   Enligt stadgarna  $ 59
När: 
 Inlämnad poströst senast 2020-06-25 kl: 16.00

På grund av rådande Corona-pandemi har Riksdagen infört en särskild, tillfällig, lag som gör det möjligt att hålla stämma utan att fysisk närvaro.

Medlemmarnas utövande av sin rösträtt sker då istället genom poströstning.

Rösterna kommer samlas in och räknas av utsedd rösträknare ur styrelsen på stämmodagen.

Styrelsen har tagit beslut om att använda sig av denna möjlighet för att minska spridningen av det virus som orsakar Covid-19.

Du poströstar med den blankett som Du får i din brevlåda. Denna blankett lämnar du i vår Expeditions postlåda (baksidan hus 94), med ifyllda svar under respektive punkt.

Senast 2020-06-25 kl: 16.00
skall DIN POSTRÖST vara lagd i vår förenings Expeditions postlåda

Se närmare information på själva blanketten.
Har du frågor, hör av dig till oss i styrelsen.

Vi har valt att inte lämna några förslag från styrelsen i år, eftersom det inte finns möjligheter till en öppen diskussion på stämman. Skulle det dyka upp saker som inte kan anstå till nästa årsstämma är det möjligt att ha en extra stämma. Vi följer situationen angående Corona-pandemins utveckling och återkommer med mer information, om det blir aktuellt.

Har du frågor med anledning av ovanstående, hör av dig till oss i styrelsen via email styrelsen@riks15.org

Vi gör alla vårt bästa för att bidra till en så hänsynsfull och lite smittsam miljö som möjligt, och följa de rådande rekommendationer och riktlinjer som finns. Stort tack för er förståelse.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Riksbyggen Bostadsrättsförening Malmöhus 15

 

Lämna DIN poströst 
senast senast 2020-06-25 kl: 16.00
i Brevlådan
nere på Föreningens Expedition