Info-video om Avlopps-renoveringen

Pågående relining och renovering av vårt Avlopps-system, rullar på med arbete för närvarande endast nere i våra källare.
För att informera om arbetet och vad vi gör i de olika etapperna, samt ge er mer information om vad som skall komma, så har vi tagit fram en enkel informations video.
Ta de ca 6 minuterna som videon här under varar
och bli uppdaterad om renoveringsarbetet med vårt avlopps-system.

// Styrelsen