Info från Polisen Jan-20

Statistik över området Segevång:

Perioden 2019-10-01-202001-29 har ni haft två källarinbrott i ert grannsamverkans-område. De dessa inbrott har inträffat i början av december månad där gärningsman har brutit sig in i källarförråd och tillgripit gods. Majoriteten av dessa inbrott har inträffat i kvarteret ut mot Kronetorpsgatan.

Jag vill gärna att ni gör en inventering utav grannsamverkan-skyltar då en del av dessa börjar bli väderbitna och behöver bytas ut.

Har några övriga frågor eller funderingar så tveka inte att höra av er, jag besöker er gärna på ett föreningsmöte och ger vidare tips (så länge ni är ute i god tid).

Ni som reser bort på sportlov tänk på att:

  • meddela dina grannar (närmaste) att du kommer att vara bortrest.
  • be någon ta hand om posten
  • ha timer på några lampor.
  • ha gärna timer på en radio som spelar vid olika tidpunkter
  • vidarekoppla eventuellt telefonen
  • skriv inte på sociala medier att du är borta.

Coyards APP
Använd er utav Coyards i grannskapet, ju fler som använder appen desto effektivare blir grannsamverkan.
Läs mer om APPEN och var man kan ladda ner den  >> https://coyards.se/

Kontakt
Polisen behöver tips från er för att kunna förebygga brott, bekämpa brott och skapa trygghet i samhället. Ring hellre en gång för mycket än inte alls. Ring 11414 eller om det är akut, 112.

Med vänliga hälsningar
Paul Nilsson
Områdespolis område Norr, Malmö.


 

Ett inslag på Rapport om APPEN COYARDS