Nu rullar det på med Reliningen

Hus 90 är nästan klart och arbetet i gång på hus 92.
Så nu rullar det på med vårt stora projekt med relining av alla avlopps-stammar.

Inför varje nytt hus som påbörjas, kallas de boende till infomöte i god tid innan start för respektive hus.

För några kvällar sedan var det kallat till Info-möte för boende i hus 96.

- Kom till dessa Info-möte, säger  ISABs projektledare Hampus Flodin, där får du reda på mer exakt vad som gäller för Ditt hus och lägenhet.

Det första som händer under Info-Mötet, är att det samlas in nycklar. Dvs Du får ett första tillfälle att lämna in Dina nycklar till Din lägenhet. Dessa behövs för att i vissa etapper måste man ha tillgång till Din lägenhet, för att kunna utföra arbetet med reliningen. Man behöver ha tillgång till kök, hall samt WC/dusch utrymme.

Nycklarna samlas in av projektledaren Hampus Flodin och omhändertas på ett säkert sätt. Man ger en kod till varje nyckel, så att den bara går att identifiera mot kodlistan.
Nycklarna förvaras under arbetstid i ett låst kassa-skåp i en container OCH ALL ANNAN TID på annan säker plats !
Om man EJ lämnar nyckel OCH arbets-styrkan EJ kommer in under HELA den tid som arbetet pågår i DIN lägenhet eller hus, UTGÅR en KOSTNAD på 15000:-
Detta då HELA arbetet STOPPAS upp, pga av att man EJ kan komma in !

Det är viktigt att “bygget” har tillgång till din lägenhet under reliningsarbetet.
Om man EJ kan komma in stoppas hel arbetet upp och DU som lägenhetsinnehavare blir debiterad 30 000:-
Projektledare Hampus Flodin tar emot dina nycklar och förvarar dem på ett säkert sätt.

Hur påverkas Du som bor i huset under reliningen ?

Här under en kort beskrivning av arbetsgången. Mer exakt hur det blir i Ditt hus/lägenhet, får du under Info-mötet du kallas till, samt i den information som delas ut till DIN BREVLÅDA.

Arbetet börjar med att Du får en avisering i Din brevlåda, om NÄR Info-mötet är och hur nyckelhantering/tillgång till Din lägenhet skall gå till.

Efter detta Info-mötet och insamling av nycklar, görs en förbesiktning/inventering av just Ditt hus.
- Därefter drar vi igång, berättar projektledaren Hampus Flodin.
Det kan bli lite stökigt i källaren när vi skall börja med botten-avloppen.
- Ev får vi kanske också bila lite för att komma åt vissa rör, fortsätter han.

Särskilt viktigt under Etapp 1, är att inte spola de dagar som Du får meddelande om, att man gör avstängning av avloppen.

- Om man spolar medans reliningen görs, så förstörs den s.k “strumpan”, berättar Anna Larsson, som är projektledare Riksbyggen.
“Strumpan” som är själva reliningen skall härdas under flera dagar och kommer där vatten på den, så skrynklas den och måste fräsas bort.

- Ny “strumpa” skall sedan in och arbetet, försenas med över en vecka, fortsätter Anna att berätta.
Den som orsakar detta debiteras 30 000:-

Du får en avisering ca två veckor innan, i brevlådan om när det är dax för Ditt hus tillsammans med inbjudan till ett Info-Möte. Där du får mer detaljerat vad som det innebär för dig och ditt hus.
Hampus Flodin och Anna Larsson ger här de boende i hus 96 svar deras frågor.

Under Etapp 2, är det HELT avstängt för avlopp i just Din lägenhet, från Måndag kl 7.oo till Fredag ca 17.oo - DYGNET RUNT !
Då behöver vi också tillträde till Din lägenhet!

Etapp 3 är det åter dax att komma in i Din lägenhet. Avlopps-rören ut till avloppsstammen från ditt WC, kök, dusch skall få sin relining.
- Detta blir en mindre störning, då normalt görs under en dag, berättar Hampus.

Under hela den tid som arbete pågår i Ditt hus/lägenhet kommer en Dusch- och toalettvagn att finnas tillgängligt.

De som önskar kan även få en portabel toalett i lägenheten.

Om inget oförutsett inträffar, så kommer boende alltid ha fungerande badrum på helgerna, säger Hampus.

Sedan återstår Slutbesiktning och återlämning av nycklar och arbetet flyttar vidare till nästa hus.

  • Etapp 1 Stänger av avloppen under en begränsad period infordring bottenavlopp.
    Blir vid 2 tillfällen mellan 7.oo-ca 20.00. Även Tvättstuga i det huset påverkas
  • Etapp 2 – infodring av stammar. Där behövs även tillgång till berörda lägenheter
    Två stammar/vecka (störningar på fem arbetsdagar – avlopp samt vatten i kök eller badrum är avstängt, det förekommer även kombistammar vilket innebär att vatten i kök och badrum är avstängt) Även Tvättstuga i det huset påverkas.
  • Etapp 3 – sprutrelining i lägenheter
    En arbetsdag/lägenhet (störningar i lägenheter)

OBS! Om inget oförutsett inträffar så kommer boende alltid ha fungerande badrum på helgerna

4 företag med ID06-legimitation

De som håller på med relinings arbetet i våra hus kommer från 4 olika företag. Där ISAB Rörinfodring är totalentreprenör.
Övriga företag är Tubus System AB, Rörmontören AB samt SydbabAB/Kakel Idea.

Gemensamt för dem, är att all deras personal kan IDENTIFIERA sig med legitimation ID06.
Så är Du osäker på vem det är som vill in i din lägenhet, begär att få se personens ID06-legitimation!

Byggsemester
Under veckorna 28-31 håller hela "bygget" semester och inget arbete kommer att ske då.

Alla som jobbar med detta Relining-arbete KAN identifiera sig med ID06-legitimation. Är du osäker på vem det är som vill in, begär att få se dennes ID06-legitimation.
Här visar Hampus Flodin hur hans ser ut.