Hyresjustering till årsskiftet

Att vi höjer hyran vid årsskiftet,  beror på att just nu har vi två stora projekt på gång. Dels Releiningen som börjat i hus 90 och det kommande bytet av elstammar.
Releiningen är vi tvungna att göra på grund av att rören är på väg att spricka. Så genom att göra denna relineng, förekommer vi ett totalt stambyte.
Vad gäller elen så är dessa så gamla så att risken för ev brand finns. Vi kommer i samband med att vi byter alla el-stammar, att gradera upp till 3 fas.
Utöver dessa nya projekt, så har vi nyligen avsluta frånluftsmontering för värmeåtervinning.
Samt för två år sedan avslutade vi ju en omfattande fasadrenovering och fönsterbyte.
Alla dessa projekt är och var vi tvungna att göra och till det behövs ekonomiskt tillskott i vår budget.
Men med dessa åtgärder så får vi även den effekten, att det höjer våra fastigheters värde.
//Styrelsen