MEDLEMSINFO NR 3 – 2019

UTÖKADE RÖKFÖRBJUDET

Med anledning av att det råder rökförbud på allmänna lekplatser från och med 1 juli kommer vi att sätta upp skyltar om detta.

Det råder även rökförbud vid festlokalen och övernattningslokalen eftersom detta förbud gäller alla allmänna platser

 

GRILLAR

Vet inte varför Ni använder privata grillar när det finns befintliga,
men om Ni gör det skall dessa grillar inte förvaras på grillplatserna utan tas bort efter genomförd grillning.

Står dessa kvar kommer vi att ta bort och kasta dessa grillar.

Om Ni ser några obehöriga på våra grillplatser ring jouren på telefonnummer se andra sidan.

 

Jour    OCH    felanmälning

Jour    OCH    felanmälning

SOMMARSTÄNGT PÅ EXPEDITIONEN.

Expeditionen kommer att vara stängd på onsdagar från och med 26/6 till och med 14/8.

Fredagar öppet som vanligt kl 0800 till 0900.
Observera att fredagen den 21/6 är midsommarafton då är expeditionen stängd.

 

Styrelsen önskar alla en trevlig och skön sommar