Försäkring som ingår

Gemensamt Bostadsrättstillägg

I hyran ingår en Tilläggsförsäkring, kallad Bostadsrätts-tillägg.

EJ att förväxla med Hem-försäkring - den skall varje bostadsrättsinnehavaren SJÄLV teckna !

RBförsäkringens gemensamt tecknade bostadsrättstillägg ingår för samtliga bostadsrättsinnehavare.
Momentet är tillämpligt då bostadsrättsinnehavaren enligt lag och stadgar är underhållsansvarig på egendom i samband med uppkommen skada, alternativt för skada på egen bekostad inredning och under förutsättning att skadan inte ersätts genom fastighetens försäkring.


Läs mer om detta under fliken
--- För Medlem > Bostadsrättstilläg/Gemensam försäkring --- 

Under fliken FÖR MEDLEM hittar du mer