MedlemsInfo nr 2-2019

GRILLPLATSER
Föreningen har köpt in nya extragrillar som komplement till de fasta grillarna. När Ni använt denna grill rengör och ställ in den under taket så kanske vi inte behöver lägga pengar på nya till nästa år.

REKLAM
Som vi tidigare meddelat är när Ni inte vill ha reklam i Er postbox kan Ni vända på skylten till ej reklam. Vi har noterat att vissa medlemmar som inte vill ha reklamen kastar dessa på golvet i trapphuset. Detta medför en brandrisk och att Armin (städaren) inte kan utföra sitt jobb ordentligt.

CIGARETTFIMPAR IGEN
Det har inte blivit bättre med kastade fimpar på vårt område därför ber vi om att de som kastar fimpar sluta med det.

BOLLSPEL PÅ GÅRDARNA
Vi vill uppmärksamma föräldrarna till barnen som spelar fotboll på gårdarna att det är Ert ansvar att se till att de inte spelar fotboll här utan hänvisar ut till ängen utanför cykelbanan. Eventuella skador på fönster mm medför att Ni som föräldrar kommer att stå för kostnaderna.

GRANNSAMVERKANS-SKYLTAR
Vi har tillsammans med polisen satt upp skyltar ang grannsamverkan. Några tycker tydligen inte att de skall vara uppsatta utan tar sönder dessa. Vi har tagit upp detta med polisen som kommer att vara ute och kontrollera förstörelsen.

MILJÖHUSEN
Vi har fortfarande problem med att vissa medlemmar kastar kartonger utan att vika ihop eller ta i sönder. Detta medför extra tömningar och ökande kostnader. Har Ni stora eller skrymmande kartong använd då kommunens återvinningsstation utanför hus 104.

SOMMARJOBBARE
Våra första sommarjobbare (ungdomar i föreningen) kommer att börja period 1 dvs 17/6. Det är Mats som leder och fördelar arbetet för dessa ungdomar.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Fler grillar - fler som kan äta 🙂
men GLÖM INTE rengöra grillarna efter er

 

 

Vid felanmälning kontakta