11/12 – INFO om rör i rören

För att informera lite mer om vad som kommer att hända med Underhållsarbete i våra hus under 2019 -
Kallar vi till ett INFORMATION-MÖTE den 11 dec

Vi har delat upp inf-mötena i flera omgångar, så att du/ni skall ha möjlighet att välja det som passar er.

Det blir fyra en-timmes träffar med info och möjlighet att ställa frågor

KL 1400-1500

KL 1515-1615

KL 1700-1800

KL 1815-1915

Vi kommer att hålla INFO-träffaran i FEST-LOKALEN i hus 100

Du/Ni har fått hem en inbjudan, där vi vill att ni anmäler vilket klockslag som du/ni önskar komma !
Denna Anmälan lämnas på SENAST den 6/12 !

Välkomna
// Styrelsen


Bifogat här under finner mer Information i PDF-format

Boinfo Malmöhus 15  - Om varför detta Underhållsarbete skall göras

Kallelse till informationsmöte - ..och blanketten för att Anmäla till Info-mötet