Trattar för fett — skall användas

Föreningen har inköpt fett-trattar som skall användas när man har matfett/olja som skall kastas.

Se instruktion som medföljer hur de skall användas. Du hittar den i påsen med tratten eller  här under.

Detta med anledning av att vi har mycket stopp som vi måste kalla in Spolarna/fastighetsvärden för att rensa.

Detta medför en extra kostnad för föreningen, dvs medlemmarna.

Tratten skall användas enligt instruktionen som medföljer. Sen kastas behållaren med fett i brännbart i miljöhuset.

Om tratten inte används och vi behöver kalla in Fastighetsvärden eller Spolarna och de konstaterar att det är fett som orsakat stoppet,
kommer Ni att debiteras en avgift på 1000 kr för utfört arbete.