Inbrott –

INBROTT

 

NU HAR VI HAFT INBROTT I KÄLLARUTRYMMEN I ETT AV VÅRA HUS.

VI VILL DÄRFÖR GÖRA ER UPPMÄRKSAMMA PÅ ATT STÄNGA KÄLLARDÖRRARNA ORDENTLIGT EFTER ER SÅ VI SLIPPER OBEHÖRIGA I VÅRA KÄLLARE OCH TRAPPHUS.

STYRELSEN HAR KONTAKTAT VÅR GRANNSAMVERKANDE POLIS.

EVENTUELLA FINGERAVTRYCK KOMMER ATT TAGAS PÅ BERÖRDA HANDTAG.

 

STYRELSEN