Solitär bi

Om ni tror att ni har getingar på balkong eller någon annanstans, så är det troligen något som heter solitära bin och är inte ett dugg farliga .

Det är stora problem med dem i hela Malmö  enligt Anticimex.

Har ni frågor om dessa solitär bi,  så kan ni själva ringa till Anticimex och få svar från dem .

Med vänlig hälsning Mats

 

Solitära bin lever inte i samhällen som honungsbin gör. Eftersom de inte har något samhälle att försvara så har de inte utvecklat någon giftgadd. Solitära bin hör alltså till de trevligare i Bifamiljen. Solitära bin kallas den grupp av flera arter som inte är honungsproducerande och inte lever i samhällen. I gruppen ingår bland annat Murarbin, Citronbin, Bladskärarbin, Pälsbin, Ullbin och Bladsovarbin. Varje hona är fertil till skillnad från Sociala bin som lever i samhällen.