Summering av Bygget 2017

...det kom ett brev från vår byggare

Skanska och undertecknad vill uttrycka oss med stor glädje att allt gick bra ända till slutet 2017-12-08 .

Summering i stort

 • Malmöhus 15 kv-ögonlocket Kronetorpsgatan 92 – 106
 • Fönsterbyte samt omfogning av tegelfasader Rigsbygggen 15
 • 2016-08-13 ett påskrivet Entreprenadavtal underskrivet av parterna
 • 2017-01-30 Startmöte och Byggmöte nr 1 på styrelserummet, Krontorpsgatan 94 ( Med Marcus Nilsson som platschef )
 • 2017-02-08 Start att resa byggställning Kronetorpsgatan 92
 • 2017-03-08 start provmontage första lgh med direkt följande produktion
 • 2017-03-29 Presentation av ny arbetsledning på er årsstämma
 • 2017-04-27 Peter Thonander tar över produktionen
 • 2017-06-13 revidering tidplanen med omplanering av produktion för att nå sluttiden 2017-12-08
 • 2017-07-07 tre st hus klara och vi börjar ta in lite på tidplanen
 • 2017-10-18 sex st st hus klara och vi ser att vår reviderade tidplan håller
 • 2017-12-08 nionde och sista huset är klart i enighet enligt avtalaet
 • 2017-12-11 Avetablering startar av KV-Ögonlocket
 • 2017-12-11 slutbesiktning som godkändes av alla parter
 • Under denna tid har vi haft 10 byggmöte,1 slutbesiktning,9 inre och 9 yttre besiktningar,15 samordningsmöten och 12 skyddsronder
 • Nu återstår det en del återställning som ska rättas till såsom rabatter, gräsytor mm fram till våren .

Detta var ett sammandrag av projektet i stort som över tid mognade och kom i fas, tack vare allas insatser och goda vilja.

Skanska Direkt AB och undertcknad vill tacka er boende som hjälpt oss/er själva att uppnå och avsluta detta projekt , utan ert goda samarbete, styrelsen och Riksbyggen hade det varit svårt att nå målet som vi satt . Ni alla har bevisat ni har har stor gemenskap i er BRF.

Vi tackar för denna tiden och projektet och önskar er
Gott Nytt år 2018 med nya utmaningar .

Med vänliga hälsningar  / Best regards
Peter Thonander 
Produktionschef
Skanska Direkt AB