Årsstämma 22 mars

Styrelsen vill påminna om att det blir

ordinarie Årsstämman den 22 mars

- vi återkommer med mer exakta tider och plats.

Tänk på att eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor innan Årsstämman.