Trapporna skuras

Styrelsen har beslutat att trapphusen skall skuras upp efter renoveringen.

Arbetet kommer att påbörjas under vecka 2 i hus 92 och 102.
Viss störning kommer eventuellt att ske men under dagtid.

Se upp när Ni går ut i trappen så Ni inte halkar.

 

 

 

 

 

 

Mer information när arbetet påbörjas i de andra husen kommer att lämnas i trapphusen i berörda hus.