…bara hjulspåren kvar

Då är det stora Bygget färdigt. Bodarna är borta och alla ställningarna är nere och bortforslade OCH vi alla drar en lättnadens suck - DET ÄR ÖVER !

Det återstår vissa anmärkningar som skall åtgärdas. När det gäller återställning av markytor och buskar så kommer det mesta av detta att ske till våren.