MEDLEMSINFO – Inför det nya året

Tyvärr måste vi komma med lite pekpinnar inför det nya året.

TVÄTTSTUGORNA
Vid många tillfällen efter stängning av tvättstugorna noterar vi att man inte släcker ljuset utan det står tänt hela natten. Detta gäller hus 90,94,100 och 104.
Tänk på att den gemensamma elen kommer på våra hyror.
Har även noterats att i tvättstugorna i samtliga hus tar man inte med sina tomma tvättmedelspaket och flaskor till miljöhusen. Därför vill vi påminna alla att det är var och ens skyldighet att själv sortera dessa förpackningar.
Vi får också ganska ofta klagomål till styrelsen angående dålig städning i tvättstugor och torkrum. Med anledning av detta kommer vi att kontrollera vem som har haft tvättid och inte städat.
Vi är därför tacksamma för information från Er som kommer ner i en tvättstuga som inte är städad. Lägg en lapp i brevinkastet på expeditionen om vilken dag och klockslag Ni själv tvättade så kommer vi att kontakta de som inte sköter sig. Tyvärr är det så att det stjäls städmaterial och handtorkspapper. Detta medför en merkostnad för alla i föreningen.

 STÖLDER
På grund av stölder av glödlampor i källargångarna är det tyvärr så att det ofta är mörkt, styrelsen har därför beslutat att byta belysning i samtliga källare. Vi hoppas dock att dessa nya belysningar får vara ifred.

KÄLLARNERDGÅNGAR
Som vi tidigare meddelat så är det inte tillåtet att sätta ner till exempel färgburkar, byggmaterial, inventarier med mera. Det som inte kan sorteras får man själv frakta till återvinningsstationen.

Lite tråkigt med pekpinnar som ovan men vi är övertygade om att ifall alla hjälps åt så får vi en bra och fungerande förening.
Styrelsen