Inbrottsförsök IGEN

Nu har vi haft inbrottsförsök i värmecentralen igen.

Dock denna gång kom man inte in.

Vi vill be alla som bor i hus 92 att inte släppa in obehöriga och kontrollera att källardörrarna är ordentligt stängda när ni går ut och in.

Värmecentralen består av mycket kopparrör, som är mycket attraktivt!

Skulle man börja plocka rör eller rördelar där, så går värmepumpen läck och en översvämning är ett faktum.

Hälsningar
Styrelsen

Stäng TJUVEN UTE

Kontrollera att källardörrarna går igen ordentligt, efter dej