Tidsplan fram till Augusti

En reviderad tidsplan har presenterats av Skanska och fram till början av augusti så ser den ut så här.

Hus 102
ställningarna skall tas bort och detta påbörjas 2017-06-15

Hus 104
Fräsningen kommer att vara klar under juni månad 
Fönsterbyte kommer att påbörjas 2017-06-16.
Meddelande kommer att meddelas boende när det blir aktuellt för er bostad.

Hus 100
Där ställningarna byggs upp med början 2017-06-21. Arbetet med fogslipning påbörjas 2017-06-30. Fönsterbyte kommer att påbörjas 2017-08-08. Skanska kommer att lappa upp när det blir aktuellt i din lägenhet.

Ställningsbyggande i hus 94 kommer att starta 2017-08-07

 

Du får lapp i brevlådan

I samband med ombyggnation och fönsterbyte behöver Skanska komma in i lägenheterna för installation och justering.
Ni kommer att få information om och när detta sker. Kan ni inte vara hemma lämna nycklar på expeditionen.
Får inte Skanska tillgång till lägenheten på avtalad tid kommer detta att försena bygget och en merkostnad för samtliga föreningsmedlemmar.
Om Skanska inte får tillgång till lägenheten vid anvisad tid kommer en avgift att tas ut OCH lägenhetsinnehavaren kommer att debiteras med 5000 kr