Sommar INFO

Sommaren är här
Detta innebär att styrelsen tar semester från och med den 28/6 till 16/8.
Expeditionen är som vanligt öppenfredagar 08.00-09.00.

 

 

Bygget
I samband med bygget är vissa delar av gårdarna avspärrade med band. Vi vill uppmärksamma föräldrar att se till att barnen inte är inom denna avspärrning.

 

Tillgång till din lägenhet
I samband med ombyggnation och fönsterbyte behöver Skanska komma in i lägenheterna för installation och justering.
Ni kommer att få information om och när detta sker. Kan ni inte vara hemma lämna nycklar på expeditionen.
Får inte Skanska tillgång till lägenheten på avtalad tid kommer detta att försena bygget och en merkostnad för samtliga föreningsmedlemmar.
Avgift om Skanska inte får tillgång till lägenheten vid anvisad tid kommer lägenhetsinnehavaren att debiteras med 5000 kr

Fimpar igen 
Ser fortfarande att det ligger mycket fimpar på gårdar och vid entréer. Hjälp oss att stävja detta.  

Grillar och parasoll 
Vänligen fäll ner parasollerna innan ni lämnar uteplatserna. Föreningen kommer inte att inköpa nya eftersom det blir en kostnad för alla medlemmar. Grillarna skall rengöras och stängas efter användande.

 

Med hopp om att allt ska flyta på bra under sommaren,
vill STYRELSEN önska alla en skön och härlig sommar