Lite försenat

För tillfället så är bygg-projektet något försenat.

Det först påbörjade huset, 92:an ligger ca två veckor efter den preliminära tidsplanen..
Detta kommer att påverka en del på 102:an och något av starten på hus 104:an.

Men sedan skall man vara i fas med den tidigare utsända tidsplanen, meddelar Skanska.
Så i det stora hela ska tiderna stämma över sikt.

- Vi arbetar intensivt för att hämta upp förlorad tid , meddelar Peter Thonander, produktionschef på Skanska Direkt.