Glöm Inte nycklarna

Nu är fönsterbytena i full gång på hus 92. Besiktning av samtliga fönster kommer att ske efter det att arbetet är klart.
Meddelande kommer i postlådorna när det blir aktuellt för resp lägenhet !

Justering av de fönster som inte byts ut kommer att ske i hus 92 efter genomfört arbete. I de andra husen kommer justeringen att ske i samband med fönsterbyte.

Glöm INTE nycklarna

För att Skanska skall hålla tidsplanen, med bytet av fönsterna,  är det av största vikt att ALLA hyresgäster, ser till att det finns tillgång till lägenheten på det datum som aviserats för resp lägenhet. 

Det går inte att byta datum så är man inte hemma måste man lämna nycklar till vår fastighetsvärd.
Fungerar inte detta medför det extra kostnader för föreningen, dvs för oss ALLA medlemmar.

På hus 102 är fräsning av fogarna i full gång.
Nästa hus i tidsplanen är hus 104.