Nya buskar och träd

  

Föryngring av gröningen utanför hus 102. Vi har påbörjat röjning och föryngring av planteringen utanför hus 102  på gårdssidan. Detta med anledning av att inget gjorts sedan husen byggdes. Föryngring kommer att ske även utanför hus 92.
Plantering längs med MKB höghuset kommer också att påbörjas.

Så här såg det ut 1965. Då var buskarna runt cykelparkeringen nyplanterade. Huset som syns är 104:an.