Sortera rätt och slipp 500:- i avgift

Som vi tidigare meddelat så tar föreningen ut en avgift för de medlemmar som inte sorterar i rätt kärl.
Brev har kommit ut om att man skall ta bort felsorterat avfall.
Vid felsortering tas en avgift på 500:- och tar man inte bort avfallet inom tre dagar blir det ytterligare en avgift på 1500:-.

Denna avgift har styrelsen beslutat för att var och en skall ta sitt ansvar för att kostnaderna för felsorterat avfall skall komma på den som inte sköter detta.

Vi vill inte att alla medlemmar som sköter sin sortering skall bli kollektivt bestraffade med en avgiftshöjning.

Eftersom det blir mycket kartonger och emballage så är det viktigt att man viker ihop dessa för att inte kärlen skall blir överfulla. Om Ni har mycket kartong kan dessa kastas i kommunens containrar utanför hus 104.

Som Ni säker redan sett så har vi installerat rökbomber i miljöhusen för att vi skall förhindra att våra miljöhus brinner ner om man råkar kasta något som är lättantändligt.